Име:
E-mail:
Внеси коментар:
PROPOZIM RREGULLORE PËR KRITERET E PËRCAKTIMIT TË VEPRIMEVE TË PËRBASHKËTA NË PËRPUTHJE ME LIGJIN MBI NDËRMARRJEN E SHOQËRIVE AKSIONARE
(датум на внесување: 21.01.2019 )

Коментари: