Име:
E-mail:
Внеси коментар:
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ДЕЈСТВУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА (Правилникот може да го најдете во делот Вести, говори, интервјуа)
(датум на внесување: 21.01.2019 )

Коментари: