Име:
E-mail:
Внеси коментар:
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа (Правилникот може да го најдете во делот Вести, говори, интервјуа)
(датум на внесување: 21.03.2019 )

Коментари: