Име:
E-mail:
Внеси коментар:
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА И НАДЗОР (Правилникот може да го најдете во делот Вести, говори, интервјуа)
(датум на внесување: 01.04.2019 )

Коментари: