Име:
E-mail:
Внеси коментар:
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (Правилникот може да го најдете во делот Вести, говори, интервјуа)
(датум на внесување: 01.04.2019 )

Коментари: