Вести, говори и интервјуа

Прочитајте повеќе

Седници на комисијата

Прочитајте повеќе

Месечни извештаи

Прочитајте повеќе

IMG_3241.JPG

Ефективноста во борбата за спречување перење пари зависи од способноста на индустријата да известува за сомнителни активности, а органите на надзор и на прогон да споделат навремени информации- Претседателкатa Алити на Семинарот на Советот на Европа

Прочитајте повеќе

komisija.png

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност

Прочитајте повеќе

20181227_113721.jpg

КХВ и УФР со координирани активности до засилена борба против перењето пари и финансирањето на тероризам-потпишан Меморандум за соработка

Прочитајте повеќе

За КХВ

Овластувања и надлежности

Прочитајте повеќе