Вести, говори и интервјуа

Прочитајте повеќе

Седници на комисијата

Прочитајте повеќе

Месечни извештаи

Прочитајте повеќе

28701093_914524612005796_3738744687038217700_o.jpg

КХВ ја одбележа Глобалната недела на парите

Прочитајте повеќе

Програма за работа на КХВ за 2018 година

Прочитајте повеќе

Правилник за внатрешна организациона поставеност и систематизација на работни места во Комисијата за хартии од вредност на РМ

Прочитајте повеќе

За КХВ

Овластувања и надлежности

Прочитајте повеќе