Вести, говори и интервјуа

Прочитајте повеќе

Седници на комисијата

Прочитајте повеќе

Месечни извештаи

Прочитајте повеќе

Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар и на средствата што ја сочинуваат основната главнина

Прочитајте повеќе

совет.JPG

​Претседателот на КХВ М-р Нора Алити учествуваше на состанокот на Советот за развој на пазар на капитал

Прочитајте повеќе

stopanska-komora-tabla.jpg

КХВ на средба со берзанската индустрија

Прочитајте повеќе

За КХВ

Овластувања и надлежности

Прочитајте повеќе