Вести, говори и интервјуа

Прочитајте повеќе

Седници на комисијата

Прочитајте повеќе

Месечни извештаи

Прочитајте повеќе

sec.jpg

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ДЕЈСТВУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА

Прочитајте повеќе

sec.jpg

PROPOZIM RREGULLORE PËR KRITERET E PËRCAKTIMIT TË VEPRIMEVE TË PËRBASHKËTA NË PËRPUTHJE ME LIGJIN MBI NDËRMARRJEN E SHOQËRIVE AKSIONARE

Прочитајте повеќе

CERTIFIED-PORTFOLIO-MANAGER.jpg

Сертификациона програма за портфолио менаџмент

Прочитајте повеќе

За КХВ

Овластувања и надлежности

Прочитајте повеќе