Вести, говори и интервјуа

Прочитајте повеќе

Седници на комисијата

Прочитајте повеќе

Месечни извештаи

Прочитајте повеќе

Упатство за начинот на постапување на Министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес

Прочитајте повеќе

Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес

Прочитајте повеќе

finansiska edukacija-slika 11.jpg

Со финансиската едукација, граѓаните до здрави одлуки и поквалитетно живеење

Прочитајте повеќе

За КХВ

Овластувања и надлежности

Прочитајте повеќе