Месечни извештаи

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на РСМ (КХВ на РСМ) за март 2019 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија во март, 2019 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Raport i Komisionit për letra me vlerë të RMV-së (KLV-ja e RMV-së) për mars 2019

Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në mars të vitit 2019, mbajti dy seanca në të cilat vendosej për çështje në kompetenca të Komisionit.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на РСМ ( КХВ на РСМ) за февруари 2019 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија во февруари, 2019 година одржа четири седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Raport i Komisionit të letrave me vlerë i RMV-së ( KLV i RMV-së) për shkurt 2019

Në shkurt të vitit 2019, Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë Veriore mbajti katër seanca në të cilat vendosej sipas çëshjeve në kompetenca të saj.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на РМ (КХВ на РМ) за јануари 2019 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јануари , 2019 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Raport i Komisionit të letrave me vlerë të RM-së (KLV-ja e RM-së) për janar 2019

Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonis, në janar 2019 mbajti dy seanca në të cilat vendosej për çështje nën kompetencat e Komisionit.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на РМ (КХВ на РМ) за декември 2018 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во декември, 2018 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на РМ (КХВ на РМ) за ноември 2018 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во ноември, 2018 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на РМ (КХВ на РМ) за октомври 2018 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во октомври, 2018 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на РМ ( КХВ на РМ) за септември 2018 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во септември, 2018 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за август 2018 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во август, 2018 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за јули 2018 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јули 2018 година одржа четири седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за јуни 2018 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јуни 2018 година одржа четири седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за февруари 2018 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во февруари 2018 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за јануари 2018 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јануари 2018 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за декември 2017 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во декември 2017 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за ноември 2017 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во ноември 2017 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за октомври 2017 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во октомври 2017 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за септември 2017 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во септември 2017 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за јули/август 2017 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јули и во август 2017 година одржа вкупно пет седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за јуни 2017 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јуни 2017 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за мај 2017 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во мај 2017 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за април 2017 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во април 2017 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за март 2017 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во март 2017 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за февруари 2017 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во февруари 2017 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за јануари 2017 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јануари 2017 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за декември 2016 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во декември 2016 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за ноември 2016 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во ноември 2016 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за октомври 2016 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во октомври 2016 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за септември 2016 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во септември 2016 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за јули/август 2016

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јули и август 2016 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за јуни 2016

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јуни 2016 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за мај 2016

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во мај 2016 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за април 2016

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во април 2016 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за март 2016

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во март,2016 година одржа четири седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за февруари 2016

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во февруари 2016 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за јануари 2016

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јануари 2016 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за декември 2015

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во декември 2015 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за ноември 2015 год.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во ноември 2015 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за октомври 2015

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во октомври 2015 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.<br><br>

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за септември 2015г.

<br><br>Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во септември 2015 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.<br><br>

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за јули/август 2015

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јули и во август, 2015 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за јуни 2015 год

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јуни 2015 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за мај 2015 год.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во мај 2015 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за април 2015 год.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во април 2015 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за март 2015 год

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во март 2015 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за февруари 2015

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во февруари 2015 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за јануари 2015

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јануари 2015 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за декември 2014

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во декември 2014 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за ноември 2014 год.

<br><br> Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во ноември 2014 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за октомври 2014 год.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во октомври 2014 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за септември 2014 г.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во септември 2014 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за август 2014 г

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во август 2014 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за јули 2014 год

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јули 2014 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за јуни 2014 год

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јуни 2014 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за мај 2014 год

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во мај 2014 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за април 2014 г.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во април 2014 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за март 2014 год.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во март 2014 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за февруари 2014 год.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во февруари 2014 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за јануари 2014

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јануари 2014 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за декември 2013

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во декември 2013 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ( КХВ на РМ) за ноември 2013

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во ноември 2013 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за октомври 2013

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во октомври 2013 година одржа четири седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за август/септември

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во август и во септември 2013 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за јули 2013 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јули 2013 година одржа четири седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за јуни 2013 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јуни 2013 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за мај 2013 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во мај 2013 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за април 2013 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во април 2013 година одржа четири седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за март 2013 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во март 2013 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност....

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за февруари 2013год

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во февруари 2013 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за јануари 2013 год.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јануари 2013 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за декември 2012 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во декември 2012 година одржа пет седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.<br><br><br><br>

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за ноември 2012 год.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во ноември 2012 година одржа пет седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за октомври 2012 год.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во октомври 2012 година одржа шест седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за септември 2012 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во септември 2012 година одржа пет седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за август 2012 год

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во август 2012 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за јули 2012 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јули 2012 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за јуни 2012 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јуни 2012 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за мај 2012 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во мај 2012 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за април 2012 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во април 2012 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за март 2012 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во март 2012 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за февруари 2012 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во февруари 2012 година одржа две седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за јануари 2012 година

Комисијата за хартии од вредност во јануари 2012 година одржа 2 (две) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за декември 2011 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во декември 2011 година одржа пет седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за ноември 2011 год

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во ноември 2011 година одржа 4 (четири) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за октомври 2011

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во октомври 2011 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за септември 2011 г

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во септември 2011 година одржа три седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за август 2011 година

КХВ на РМ во август 2011 година одржа три седници на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за јули 2011 годинa

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јули 2011 година одржа една седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за јуни 2011 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во јуни 2011 година одржа 2 (две) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за мај 2011 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во мај 2011 година одржа 3 (три) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за април 2011 година

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во април 2011 година одржа 2 (две) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.<br><br><br><br>

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за март 2011 година

Комисијата за хартии од вредност во март 2011 година одржа 3 (три) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за февруари 2011 година

Комисијата за хартии од вредност во февруари 2011 година одржа 2 (две) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за јануари 2011 година

Комисијата за хартии од вредност во јануари 2011 година одржа 2 (две) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за декември 2010 година

Комисијата за хартии од вредност во декември 2010 година одржа 3 (три) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за ноември 2010 год

Комисијата за хартии од вредност во ноември 2010 година одржа 4 (четири) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за октомври 2010 го

Комисијата за хартии од вредност во октомври 2010 година одржа 2 (две) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за септември 2010 г

Комисијата за хартии од вредност во септември 2010 година одржа 1 (една) седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за август 2010 год.

Комисијата за хартии од вредност во август 2010 година одржа 1 (една) седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за јули 2010 година

Комисијата за хартии од вредност во јули 2010 година одржа 2 (две) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за јуни 2010 година

Комисијата за хартии од вредност во јуни 2010 година одржа 2 (две) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ на РМ) за мај 2010 година

Комисијата за хартии од вредност во мај 2010 година одржа 1 (една) седница на која се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за април 2010 година

Комисијата за хартии од вредност Република Македонија во април 2010 година одржа 2 (две) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за март 2010 год

Комисијата за хартии од вредност во март 2010 година одржа 2 (две) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за февруари 2010 год

Комисијата за хартии од вредност во февруари 2010 година одржа 2 (две) седници на кои се одлучуваше по прашања од нејзината надлежност...

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за јануари 2010 год

Комисијата за хартии од вредност во јануари 2010 година одржа 1 (една) седница на која одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за декември 2009 год

Комисијата за хартии од вредност во декември 2009 година одржа 2 (две) седници на кои одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.<br><br><br><br>

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за ноември 2009 год

Комисијата за хартии од вредност во ноември 2009 година одржа 1 (една) седница на која одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за октомври 2009 год

Комисијата за хартии од вредност во октомври 2009 година одржа 3 (три) седници на која одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за септември 2009 год

Комисијата за хартии од вредност во септември 2009 година одржа 1(една) седница на која одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за јули/август 2009 год

Комисијата за хартии од вредност во јули и август 2009 година одржа 2(две) седници на кои одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за јуни 2009 год

Комисијата за хартии од вредност во јуни 2009 година одржа 3(три)седници на кои одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за мај 2009 год

Комисијата за хартии од вредност во мај 2009 година одржа 2 (две) седници на кои одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.<br><br><br><br>

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за април 2009 год

Комисијата за хартии од вредност во април 2009 година одржа 2 (две) седници на кои одлучуваше по прашања од нејзината надлежност. <br><br>

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за март 2009 год

Комисијата за хартии од вредност во март 2009 година одржа 2 (две) седници на кои одлучуваше по прашања од нејзината надлежност. <br><br><br><br>

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за февруари 2009 год

Комисијата за хартии од вредност во февруари 2009 година одржа 2 (две) седници на кои одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за јануари 2009 год

Комисијата за хартии од вредност во јануари 2009 година одржа 2 (две) седници на кои одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за декември 2008 год

Комисијата за хартии од вредност во декември 2008 година одржа 4 (четири) седници на кои одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за ноември 2008 год

Комисијата за хартии од вредност во ноември 2008 година одржа 1 (една) седница на која разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за октомври 2008 год

Комисијата за хартии од вредност во октомври 2008 година одржа 2 (две) седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за септември 2008 год

Комисијата за хартии од вредност во септември 2008 година одржа 2 (две) седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за август 2008 год

Комисијата за хартии од вредност во август 2008 година одржа 2 (две) седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.<br><br>

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за јули 2008 год

Комисијата за хартии од вредност во јули 2008 година одржа 3 (три) седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за јуни 2008 год.

Комисијата за хартии од вредност во јуни 2008 година одржа 1 (една) седница на која разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за мај 2008 год.

Комисијата за хартии од вредност во мај 2008 година одржа 2 (две) седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за април 2008 год.

Комисијата за хартии од вредност во април 2008 година одржа 2 (две) седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за март 2008 год.

Комисијата за хартии од вредност во март 2008 година одржа 2 (две) седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за февруари 2008 год.

Комисијата за хартии од вредност во февруари 2008 година одржа 2 (две) седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност

Report of the Securities and Exchange Commission (SEC) for February 2008

In February 2008, the Securities and Exchange Commission held 2 (two) sessions on which it reconsidered and decided issues related to its venue.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за јануари 2008 год.

Комисијата за хартии од вредност во јануари 2008 година одржа 2 (две) седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.<br><br>

Report of the Securities and Exchange Commission (SEC) for January 2008

In January 2008, the Securities and Exchange Commission held 2 (two) sessions on which it reconsidered and decided issues related to its jurisdiction.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за декември 2007 година

Комисијата за хартии од вредност во декември 2007 година одржа 2 (две) седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Report of the Securities and Exchange Commission (SEC) for December 2007

In December 2007 , the Securities and Exchange Commission held 2 (two) sessions on which it reconsidered and decided issues related to its jurisdiction.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за ноември 2007 година

Комисијата за хартии од вредност во ноември 2007 година одржа 2 (две) седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.<br><br>

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за октомври 2007 година

Комисијата за хартии од вредност во октомври 2007 година одржа 4 (четири) редовни седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.<br><br>

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за септември 2007 година

Комисијата за хартии од вредност во септември 2007 година одржа 1 (една) редовна седница на која разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за август 2007 година

Комисијата за хартии од вредност во август 2007 година одржа 1 (една) редовна седница на која разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за јули 2007 година

Комисијата за хартии од вредност во јули 2007 година одржа 1 (една) редовна седница на која разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за јуни 2007 година

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за мај 2007 година

Комисијата за хартии од вредност во мај 2007 година одржа 1 (една) редовна седница на која разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за април 2007 год.

Комисијата за хартии од вредност во април 2007 година одржа 1 (една) редовна седница на која разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за март 2007 год.

Комисијата за хартии од вредност во март 2007 година одржа 3 (три) редовни седници на кои разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за февруари 2007 година

Комисијата за хартии од вредност во февруари 2007 година одржа 1 (една) седница. <br><br>

Извештај на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) за јануари 2007 год.

Комисијата за хартии од вредност во јануари 2007 година одржа 1 (една) редовна седница на која разгледуваше и одлучуваше по прашања од нејзината надлежност.