Обуки на комисијата

Обуки за работа со хартии од вредност

Листа на едукатори
Наслов на темата Едукатори
01 Регулатива за пазарот на капитал во РМ М-р Лујза Томовска
М-р Славица Илиевска
М-р Павле Гацов
02 Анализа и вреднување на акциите Проф.д-р Зоран Ивановски
Методи Мајнов
Иван Штериев
Горан Марковски
Проф.д-р Диана Бошковска
03 Анализа и вреднување на инструменти со фиксен доход Доц.д-р Александар Наумоски
Проф.д-р Јадранка Мршиќ
Испити за обуки за работа со хартии од вредност
download button SHPALLJE PUBLIKE
download button Јавен оглас
download button APLIKIM -17 për punë me letra me vlerë
download button NJOFTIM - 17 për kuadro që do të punojnë me letra me vlerë
download button Пријава за 17-та обука за работење со хартии од вредност
download button Соопштение за 17-та обука за работење со хартии од вредност
download button Јавен оглас за полагање Декември 2018/Јануари 2019
download button Јавен оглас за полагање Спетември 2018
download button Јавен оглас за полагање - Јуни 2018
download button Јавен оглас за полагање (Март - Јуни 2018 година)
download button Пријава за полагање на прв дел на стручниот испит за работа со хартии од вредност
download button Пријава за полагање на втор дел од стручниот испит за работа со хартии од вредност
download button Јавен оглас за полагање (Ноември - Декември 2017 година)
download button Пријава зa 16-та обука за работење со хартии од вредност
download button Соопштение за организирање на 16-тата обука за работа со хартии од вредност
download button Распоред на термини со едукатори на обуката за хартии од вредност
download button Јавен оглас за полагање (Февруари-Јуни 2017)
download button Соопштение за организирање на 15-тата обука за работење со хартии од вредност
download button Пријава за 15-тата обука за работење со хартии од вредност
download button Јавен оглас за полагање
download button Јавен оглас за полагање Септември 2016
download button Јавен оглас за полагање МАЈ 2016
download button Јавен оглас за полагање АПРИЛ 2016
download button Пријава за полагање на вториот дел од стручниот испит
download button Пријава за полагање на првиот дел од стручниот испит
download button Јавен оглас за полагање МАРТ 2016
download button Распоред на термини за консултации со едукатори
download button Јавен оглас за полагање ДЕКЕМВРИ 2015
download button Детална структура на програмата за обука и полагање на посебен стручен испит за работа со ХВ
Резултати за обуки за работа со хартии од вредност
download button Резултати од стручен испит 12.03.2019 година
download button PROVIMI PROFESIONAL I TË PUNUARIT ME LETRA ME VLERË 12.03.2019
download button Резултати од стручен испит 28.02.2019 година
download button PROVIMI PROFESIONAL I TË PUNUARIT ME LETRA ME VLERË 28.02.2019
download button Резултати од стручен испит 26.12.2018 година
download button Резултати од стручен испит 19.12.2018 година
download button Резултати од стручен испит 25.06.2018 година
download button Резултати од стручен испит 12.06.2018 година
download button Резултати од стручен испит 28.12.2017 година
download button Резултати од стручен испит 19.12.2017 година
download button Резултати од стручен испит 15.12.2017 година
download button Резултати од стручен испит 29.11.2017 година
download button Резултати од стручен испит 21.11.2017 година
download button Резултати од стручен испит 03.11.2017 година
download button Резултати од стручен испит 29.06.2017 година
download button Резултати од стручен испит 21.06.2017 година
download button Резултати од стручен испит 12.05.2017 година
download button Резултати од стручен испит 09.05.2017 година
download button Резултати од стручниот испит 02.05.2017 година
download button Резултати од стручниот испит 26.04.2017 година
download button Резултати од стручниот испит 29.03.2017 година
download button Резултати од стручниот испит 22.03.2017 година
download button Резултати од стручниот испит 10.03.2017 година
download button Резултати од стручниот испит 28.02.2017 година
download button Резултати од стручниот испит 22.02.2017 година
download button Резултати од полагање на стручниот испит 17.02.2017 година
download button Резултати од полагање на стручниот испит 26.09.2016 година
download button Резултати од стручниот испит (практичен дел) 06.06.2016 година
download button Резултати од стручниот испит (практичен дел) 30.05.2016 година
download button Резултати од полагање на стручниот испит (практичен дел) 23.05.2016 година
download button Резултати од стручниот испит за работа со хартии од вредност одржан на 15.03.2016 година
download button Резултати од полагање на стручниот испит (теоретски дел) на 29.02.2016 година
download button Резултати од полагање на вторa испитна област одржано 11.12.2015 година
download button Резултати од полагање на трета испитна област одржано 18.12.2015 година
download button Резултати од полагање на прва испитна област одржано 04.12.2015 година