ПРАВИЛНИК за начинот и содржината на известувањата на лицата со пристап до внатрешни информации (Службен весник на РМ бр.110/2006)

ZHV72.pdf