ПРАВИЛНИК за начинот и постапката за вршење надзор на правни и физички лица (Службен весник на РМ бр.80/2014)

ZHV83.pdf