Правилник за дополнување на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.32/2014)

ZIF18a.pdf