ПРАВИЛНИК за содржината и формата на договорот за управување со затворен инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.27/2010)

ZIF19.pdf