ПРАВИЛНИК за критериумите за утврдување на заедничко дејствување согласно Законот за преземање на акционерските друштва (Службен весник на РМ бр.182/2013)

ZPAD2.pdf