Учесници и регистри

Document_SR45-2017-179970.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек28.07.2017 15:55SR45-2017-17997004558669
Document_SR45-2017-180052.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек01.08.2017 14:41SR45-2017-1800525111056
Document_SR45-2017-181917.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек12.10.2017 16:48SR45-2017-1819176350674
Document_SR46-2017-179971.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка28.07.2017 16:06SR46-2017-17997104558669
Document_SR46-2017-181914.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка12.10.2017 16:43SR46-2017-1819146350674
Document_SR49-2017-180221.docxПолугодишен со општи податоци09.08.2017 08:37SR49-2017-18022104558669
Document_SR54-2017-179972.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба28.07.2017 16:11SR54-2017-17997204558669
Document_SR54-2017-180053.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба01.08.2017 14:42SR54-2017-1800535111056
Document_SR54-2017-181916.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба12.10.2017 16:47SR54-2017-1819166350674
Document_SR57-2017-179973.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех28.07.2017 16:13SR57-2017-17997304558669
Document_SR57-2017-180054.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех01.08.2017 14:43SR57-2017-1800545111056
Document_SR57-2017-181915.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех12.10.2017 16:44SR57-2017-1819156350674
Document_AR75-2016-147049.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек24.03.2017 12:44AR75-2016-1470495111056
Document_AR75-2016-168650.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек30.05.2017 11:26AR75-2016-16865004558669
Document_AR75-2016-179915.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек26.07.2017 12:05AR75-2016-1799156350674
Document_AR76-2016-168662.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка30.05.2017 12:48AR76-2016-16866204558669
Document_AR76-2016-179917.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка26.07.2017 12:11AR76-2016-1799176350674
Document_AR79-2016-168691.docxГодишен со општи податоци31.05.2017 17:37AR79-2016-16869104558669
Document_AR84-2016-147051.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба24.03.2017 12:59AR84-2016-1470515111056
Document_AR84-2016-168659.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба30.05.2017 12:30AR84-2016-16865904558669
Document_AR84-2016-179916.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба26.07.2017 12:07AR84-2016-1799166350674
Document_AR87-2016-147052.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех24.03.2017 13:05AR87-2016-1470525111056
Document_AR87-2016-168661.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех30.05.2017 12:46AR87-2016-16866104558669
Document_AR87-2016-179925.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех26.07.2017 12:45AR87-2016-1799256350674
Document_SR35-2017-169690.pdfПрвичен извештај за сопственост на акционер14.07.2017 12:59SR35-2017-1696906350674
Document_SR35-2017-169691.pdfПрвичен извештај за сопственост на акционер14.07.2017 12:59SR35-2017-1696916350674
Document_SR35-2017-169692.pdfПрвичен извештај за сопственост на акционер14.07.2017 13:00SR35-2017-1696926350674
Document_SR35-2017-169693.pdfПрвичен извештај за сопственост на акционер14.07.2017 13:00SR35-2017-1696936350674
Document_SR35-2017-169694.pdfПрвичен извештај за сопственост на акционер14.07.2017 13:01SR35-2017-1696946350674
Document_SR35-2017-169695.pdfПрвичен извештај за сопственост на акционер14.07.2017 13:01SR35-2017-1696956350674
Document_SR41-2017-125501.pdfОстанати ценовно чувствителни информации13.01.2017 13:27SR41-2017-12550104558669
Document_SR41-2017-125502.pdfОстанати ценовно чувствителни информации13.01.2017 13:28SR41-2017-12550204558669
Document_SR41-2017-125516.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.01.2017 11:07SR41-2017-1255165111056
Document_SR41-2017-126523.docxОстанати ценовно чувствителни информации28.02.2017 14:39SR41-2017-1265235111056
Document_SR41-2017-126623.pdfОстанати ценовно чувствителни информации02.03.2017 15:36SR41-2017-12662304558669
Document_SR41-2017-126629.docxОстанати ценовно чувствителни информации03.03.2017 12:07SR41-2017-1266295111056
Document_SR41-2017-146903.pdfОстанати ценовно чувствителни информации15.03.2017 17:45SR41-2017-14690304558669
Document_SR41-2017-147115.docОстанати ценовно чувствителни информации28.03.2017 14:06SR41-2017-1471155111056
Document_SR41-2017-168350.docОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:29SR41-2017-1683505111056
Document_SR41-2017-168351.docОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:30SR41-2017-1683515111056
Document_SR41-2017-168352.docОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:31SR41-2017-1683525111056
Document_SR41-2017-168353.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:32SR41-2017-1683535111056
Document_SR41-2017-168354.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:38SR41-2017-1683545111056
Document_SR41-2017-168355.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:50SR41-2017-1683555111056
Document_SR41-2017-168356.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:58SR41-2017-1683565111056
Document_SR41-2017-168357.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:00SR41-2017-1683575111056
Document_SR41-2017-168358.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:08SR41-2017-1683585111056
Document_SR41-2017-168359.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:12SR41-2017-1683595111056
Document_SR41-2017-168360.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:16SR41-2017-1683605111056
Document_SR41-2017-168361.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:17SR41-2017-1683615111056
Document_SR41-2017-168362.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:18SR41-2017-1683625111056
Document_SR41-2017-168363.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:31SR41-2017-1683635111056
Document_SR41-2017-168364.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:32SR41-2017-1683645111056
Document_SR41-2017-168365.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:33SR41-2017-1683655111056
Document_SR41-2017-168366.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:35SR41-2017-1683665111056
Document_SR41-2017-168367.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:35SR41-2017-1683675111056
Document_SR41-2017-168368.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:37SR41-2017-1683685111056
Document_SR41-2017-168369.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:48SR41-2017-1683695111056
Document_SR41-2017-168370.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:49SR41-2017-1683705111056
Document_SR41-2017-168371.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:50SR41-2017-1683715111056
Document_SR41-2017-168372.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:09SR41-2017-1683725111056
Document_SR41-2017-168373.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:10SR41-2017-1683735111056
Document_SR41-2017-168374.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:15SR41-2017-1683745111056
Document_SR41-2017-168375.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:16SR41-2017-1683755111056
Document_SR41-2017-168376.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:23SR41-2017-1683765111056
Document_SR41-2017-168377.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:26SR41-2017-1683775111056
Document_SR41-2017-168378.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:27SR41-2017-1683785111056
Document_SR41-2017-168379.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:27SR41-2017-1683795111056
Document_SR41-2017-168380.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:28SR41-2017-1683805111056
Document_SR41-2017-168437.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:45SR41-2017-16843704558669
Document_SR41-2017-168438.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:46SR41-2017-16843804558669
Document_SR41-2017-168439.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:47SR41-2017-16843904558669
Document_SR41-2017-168440.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:48SR41-2017-16844004558669
Document_SR41-2017-168441.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:48SR41-2017-16844104558669
Document_SR41-2017-168443.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:49SR41-2017-16844304558669
Document_SR41-2017-168444.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:50SR41-2017-16844404558669
Document_SR41-2017-168445.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:51SR41-2017-16844504558669
Document_SR41-2017-168446.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:51SR41-2017-16844604558669
Document_SR41-2017-168447.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:51SR41-2017-16844704558669
Document_SR41-2017-168448.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:52SR41-2017-16844804558669
Document_SR41-2017-168449.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:53SR41-2017-16844904558669
Document_SR41-2017-168450.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:53SR41-2017-16845004558669
Document_SR41-2017-168452.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:56SR41-2017-16845204558669
Document_SR41-2017-168453.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:56SR41-2017-16845304558669
Document_SR41-2017-168454.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:57SR41-2017-16845404558669
Document_SR41-2017-168455.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:57SR41-2017-16845504558669
Document_SR41-2017-168456.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:58SR41-2017-16845604558669
Document_SR41-2017-168457.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:58SR41-2017-16845704558669
Document_SR41-2017-168470.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 12:56SR41-2017-16847004558669
Document_SR41-2017-168471.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 12:56SR41-2017-16847104558669
Document_SR41-2017-168472.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 12:57SR41-2017-16847204558669
Document_SR41-2017-168473.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 13:02SR41-2017-16847304558669
Document_SR41-2017-168475.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 13:05SR41-2017-16847504558669
Document_SR41-2017-168476.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 13:05SR41-2017-16847604558669
Document_SR41-2017-168666.pdfОстанати ценовно чувствителни информации31.05.2017 09:23SR41-2017-16866604558669
Document_SR41-2017-168667.pdfОстанати ценовно чувствителни информации31.05.2017 09:25SR41-2017-16866704558669
Document_SR41-2017-168697.docОстанати ценовно чувствителни информации01.06.2017 11:53SR41-2017-1686975111056
Document_SR41-2017-168702.pdfОстанати ценовно чувствителни информации01.06.2017 13:50SR41-2017-1687025111056
Document_SR41-2017-168703.pdfОстанати ценовно чувствителни информации01.06.2017 13:52SR41-2017-1687035111056
Document_SR41-2017-168704.pdfОстанати ценовно чувствителни информации01.06.2017 13:53SR41-2017-1687045111056
Document_SR41-2017-168705.pdfОстанати ценовно чувствителни информации01.06.2017 13:55SR41-2017-1687055111056
Document_SR41-2017-168706.pdfОстанати ценовно чувствителни информации01.06.2017 13:56SR41-2017-1687065111056
Document_SR41-2017-168905.pdfОстанати ценовно чувствителни информации09.06.2017 11:52SR41-2017-1689054033531
Document_SR41-2017-169053.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.06.2017 12:55SR41-2017-1690534033531
Document_SR41-2017-169057.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.06.2017 13:19SR41-2017-1690575111056
Document_SR41-2017-169125.pdfОстанати ценовно чувствителни информации20.06.2017 09:08SR41-2017-16912504558669
Document_SR41-2017-169185.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.06.2017 15:10SR41-2017-1691855111056
Document_SR41-2017-169186.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.06.2017 15:10SR41-2017-1691865111056
Document_SR41-2017-169187.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.06.2017 15:11SR41-2017-1691875111056
Document_SR41-2017-169421.pdfОстанати ценовно чувствителни информации04.07.2017 15:55SR41-2017-1694214033531
Document_SR41-2017-169491.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.07.2017 14:49SR41-2017-1694915111056
Document_SR41-2017-169671.docОстанати ценовно чувствителни информации14.07.2017 11:57SR41-2017-1696716350674
Document_SR41-2017-169672.docОстанати ценовно чувствителни информации14.07.2017 11:58SR41-2017-1696726350674
Document_SR41-2017-169673.docОстанати ценовно чувствителни информации14.07.2017 11:59SR41-2017-1696736350674
Document_SR41-2017-169674.docОстанати ценовно чувствителни информации14.07.2017 12:00SR41-2017-1696746350674
Document_SR41-2017-169675.docОстанати ценовно чувствителни информации14.07.2017 12:01SR41-2017-1696756350674
Document_SR41-2017-169676.docОстанати ценовно чувствителни информации14.07.2017 12:03SR41-2017-1696766350674
Document_SR41-2017-169678.docОстанати ценовно чувствителни информации14.07.2017 12:05SR41-2017-1696786350674
Document_SR41-2017-169682.pdfОстанати ценовно чувствителни информации14.07.2017 12:23SR41-2017-1696826350674
Document_SR41-2017-169696.docОстанати ценовно чувствителни информации14.07.2017 13:04SR41-2017-1696966350674
Document_SR41-2017-169806.pdfОстанати ценовно чувствителни информации19.07.2017 13:17SR41-2017-1698066350674
Document_SR41-2017-180055.docxОстанати ценовно чувствителни информации01.08.2017 14:54SR41-2017-1800555111056
Document_SR41-2017-180388.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.08.2017 13:52SR41-2017-18038804558669
Document_SR41-2017-181263.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.09.2017 13:52SR41-2017-18126304558669
Document_SR41-2017-181344.pdfОстанати ценовно чувствителни информации19.09.2017 14:57SR41-2017-1813445111056
Document_SR41-2017-181402.docОстанати ценовно чувствителни информации22.09.2017 14:30SR41-2017-1814025111056
Document_SR41-2017-181403.docОстанати ценовно чувствителни информации22.09.2017 14:34SR41-2017-1814035111056
Document_SR41-2017-181404.docОстанати ценовно чувствителни информации22.09.2017 14:35SR41-2017-1814045111056
Document_SR41-2017-181405.docОстанати ценовно чувствителни информации22.09.2017 14:36SR41-2017-1814055111056
Document_SR41-2017-181406.docОстанати ценовно чувствителни информации22.09.2017 14:36SR41-2017-1814065111056
Document_SR41-2017-181407.docОстанати ценовно чувствителни информации22.09.2017 14:37SR41-2017-1814075111056
Document_SR41-2017-181656.docОстанати ценовно чувствителни информации04.10.2017 14:32SR41-2017-1816565111056
Document_SR41-2017-181947.docxОстанати ценовно чувствителни информации13.10.2017 14:42SR41-2017-1819475111056
Document_SR41-2017-182416.pdfОстанати ценовно чувствителни информации02.11.2017 13:44SR41-2017-1824165111056
Document_SR41-2017-202875.docОстанати ценовно чувствителни информации23.11.2017 15:49SR41-2017-2028755111056
Document_SR41-2017-202876.docОстанати ценовно чувствителни информации23.11.2017 15:50SR41-2017-2028765111056
Document_SR41-2017-202877.docxОстанати ценовно чувствителни информации23.11.2017 15:50SR41-2017-2028775111056
Document_SR41-2017-202878.docОстанати ценовно чувствителни информации23.11.2017 15:52SR41-2017-2028785111056
Document_SR41-2017-202973.docОстанати ценовно чувствителни информации28.11.2017 12:18SR41-2017-2029735111056
Document_SR41-2017-203044.pdfОстанати ценовно чувствителни информации04.12.2017 09:55SR41-2017-20304404558669
Document_SR50-2017-180057.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина01.08.2017 15:26SR50-2017-1800575111056
Document_SR50-2017-180126.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина04.08.2017 13:00SR50-2017-18012604558669
Document_AR60-2016-147050.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина24.03.2017 12:55AR60-2016-1470505111056
Document_AR60-2016-168665.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина30.05.2017 16:45AR60-2016-16866504558669
Document_AR60-2016-179923.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина26.07.2017 12:36AR60-2016-1799236350674