Учесници и регистри

Document_AR75-2016-147049.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек24.03.2017 12:44AR75-2016-1470495111056
Document_AR84-2016-147051.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба24.03.2017 12:59AR84-2016-1470515111056
Document_AR87-2016-147052.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех24.03.2017 13:05AR87-2016-1470525111056
Document_SR41-2017-125501.pdfОстанати ценовно чувствителни информации13.01.2017 13:27SR41-2017-12550104558669
Document_SR41-2017-125502.pdfОстанати ценовно чувствителни информации13.01.2017 13:28SR41-2017-12550204558669
Document_SR41-2017-125516.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.01.2017 11:07SR41-2017-1255165111056
Document_SR41-2017-126523.docxОстанати ценовно чувствителни информации28.02.2017 14:39SR41-2017-1265235111056
Document_SR41-2017-126623.pdfОстанати ценовно чувствителни информации02.03.2017 15:36SR41-2017-12662304558669
Document_SR41-2017-126629.docxОстанати ценовно чувствителни информации03.03.2017 12:07SR41-2017-1266295111056
Document_SR41-2017-146903.pdfОстанати ценовно чувствителни информации15.03.2017 17:45SR41-2017-14690304558669
Document_SR41-2017-147115.docОстанати ценовно чувствителни информации28.03.2017 14:06SR41-2017-1471155111056
Document_SR41-2017-168350.docОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:29SR41-2017-1683505111056
Document_SR41-2017-168351.docОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:30SR41-2017-1683515111056
Document_SR41-2017-168352.docОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:31SR41-2017-1683525111056
Document_SR41-2017-168353.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:32SR41-2017-1683535111056
Document_SR41-2017-168354.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:38SR41-2017-1683545111056
Document_SR41-2017-168355.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:50SR41-2017-1683555111056
Document_SR41-2017-168356.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 08:58SR41-2017-1683565111056
Document_SR41-2017-168357.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:00SR41-2017-1683575111056
Document_SR41-2017-168358.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:08SR41-2017-1683585111056
Document_SR41-2017-168359.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:12SR41-2017-1683595111056
Document_SR41-2017-168360.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:16SR41-2017-1683605111056
Document_SR41-2017-168361.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:17SR41-2017-1683615111056
Document_SR41-2017-168362.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:18SR41-2017-1683625111056
Document_SR41-2017-168363.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:31SR41-2017-1683635111056
Document_SR41-2017-168364.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:32SR41-2017-1683645111056
Document_SR41-2017-168365.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:33SR41-2017-1683655111056
Document_SR41-2017-168366.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:35SR41-2017-1683665111056
Document_SR41-2017-168367.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:35SR41-2017-1683675111056
Document_SR41-2017-168368.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:37SR41-2017-1683685111056
Document_SR41-2017-168369.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:48SR41-2017-1683695111056
Document_SR41-2017-168370.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:49SR41-2017-1683705111056
Document_SR41-2017-168371.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 09:50SR41-2017-1683715111056
Document_SR41-2017-168372.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:09SR41-2017-1683725111056
Document_SR41-2017-168373.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:10SR41-2017-1683735111056
Document_SR41-2017-168374.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:15SR41-2017-1683745111056
Document_SR41-2017-168375.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:16SR41-2017-1683755111056
Document_SR41-2017-168376.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:23SR41-2017-1683765111056
Document_SR41-2017-168377.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:26SR41-2017-1683775111056
Document_SR41-2017-168378.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:27SR41-2017-1683785111056
Document_SR41-2017-168379.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:27SR41-2017-1683795111056
Document_SR41-2017-168380.pdfОстанати ценовно чувствителни информации18.05.2017 10:28SR41-2017-1683805111056
Document_SR41-2017-168437.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:45SR41-2017-16843704558669
Document_SR41-2017-168438.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:46SR41-2017-16843804558669
Document_SR41-2017-168439.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:47SR41-2017-16843904558669
Document_SR41-2017-168440.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:48SR41-2017-16844004558669
Document_SR41-2017-168441.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:48SR41-2017-16844104558669
Document_SR41-2017-168443.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:49SR41-2017-16844304558669
Document_SR41-2017-168444.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:50SR41-2017-16844404558669
Document_SR41-2017-168445.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:51SR41-2017-16844504558669
Document_SR41-2017-168446.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:51SR41-2017-16844604558669
Document_SR41-2017-168447.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:51SR41-2017-16844704558669
Document_SR41-2017-168448.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:52SR41-2017-16844804558669
Document_SR41-2017-168449.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:53SR41-2017-16844904558669
Document_SR41-2017-168450.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:53SR41-2017-16845004558669
Document_SR41-2017-168452.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:56SR41-2017-16845204558669
Document_SR41-2017-168453.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:56SR41-2017-16845304558669
Document_SR41-2017-168454.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:57SR41-2017-16845404558669
Document_SR41-2017-168455.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:57SR41-2017-16845504558669
Document_SR41-2017-168456.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:58SR41-2017-16845604558669
Document_SR41-2017-168457.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 10:58SR41-2017-16845704558669
Document_SR41-2017-168470.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 12:56SR41-2017-16847004558669
Document_SR41-2017-168471.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 12:56SR41-2017-16847104558669
Document_SR41-2017-168472.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 12:57SR41-2017-16847204558669
Document_SR41-2017-168473.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 13:02SR41-2017-16847304558669
Document_SR41-2017-168475.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 13:05SR41-2017-16847504558669
Document_SR41-2017-168476.pdfОстанати ценовно чувствителни информации22.05.2017 13:05SR41-2017-16847604558669
Document_AR60-2016-147050.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина24.03.2017 12:55AR60-2016-1470505111056