Учесници и регистри

Document_SR43-2018-228975.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Паричен тек02.08.2018 13:50SR43-2018-2289754033531
Document_SR45-2018-229242.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек13.08.2018 14:54SR45-2018-2292425111056
Document_SR45-2018-229325.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек16.08.2018 14:53SR45-2018-2293256350674
Document_SR45-2018-230031.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек07.09.2018 08:52SR45-2018-23003104558669
Document_SR46-2018-229329.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка16.08.2018 15:01SR46-2018-2293296350674
Document_SR46-2018-229941.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка04.09.2018 09:48SR46-2018-22994104558669
Document_SR49-2018-229937.docxПолугодишен со општи податоци04.09.2018 09:37SR49-2018-22993704558669
Document_SR54-2018-229244.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба13.08.2018 14:55SR54-2018-2292445111056
Document_SR54-2018-229327.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба16.08.2018 14:55SR54-2018-2293276350674
Document_SR54-2018-229912.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба03.09.2018 15:03SR54-2018-22991204558669
Document_SR57-2018-229247.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех13.08.2018 14:58SR57-2018-2292475111056
Document_SR57-2018-229328.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех16.08.2018 15:00SR57-2018-2293286350674
Document_SR57-2018-229913.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех03.09.2018 15:04SR57-2018-22991304558669
Document_AR73-2017-225566.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Паричен тек17.03.2018 15:35AR73-2017-2255664033531
Document_AR75-2017-214932.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек21.02.2018 14:34AR75-2017-2149325111056
Document_AR75-2017-215181.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек01.03.2018 15:12AR75-2017-21518104558669
Document_AR75-2017-225549.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек16.03.2018 12:19AR75-2017-2255496350674
Document_AR76-2017-215175.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка01.03.2018 14:20AR76-2017-21517504558669
Document_AR76-2017-225845.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка30.03.2018 12:38AR76-2017-2258456350674
Document_AR84-2017-214878.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба21.02.2018 09:50AR84-2017-2148785111056
Document_AR84-2017-215157.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба01.03.2018 11:09AR84-2017-21515704558669
Document_AR84-2017-225850.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба30.03.2018 12:47AR84-2017-2258506350674
Document_AR87-2017-214879.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех21.02.2018 09:51AR87-2017-2148795111056
Document_AR87-2017-215174.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех01.03.2018 14:19AR87-2017-21517404558669
Document_AR87-2017-225844.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех30.03.2018 12:27AR87-2017-2258446350674
Document_SR41-2018-204227.pdfОстанати ценовно чувствителни информации23.01.2018 14:35SR41-2018-20422704558669
Document_SR41-2018-214731.docxОстанати ценовно чувствителни информации16.02.2018 15:04SR41-2018-2147315111056
Document_SR41-2018-215199.docОстанати ценовно чувствителни информации02.03.2018 12:33SR41-2018-2151995111056
Document_SR41-2018-225361.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.03.2018 14:44SR41-2018-22536104558669
Document_SR41-2018-226683.pdfОстанати ценовно чувствителни информации27.04.2018 16:12SR41-2018-22668304558669
Document_SR41-2018-226915.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:16SR41-2018-2269155111056
Document_SR41-2018-226916.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:17SR41-2018-2269165111056
Document_SR41-2018-226917.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:18SR41-2018-2269175111056
Document_SR41-2018-226918.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:18SR41-2018-2269185111056
Document_SR41-2018-226919.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:19SR41-2018-2269195111056
Document_SR41-2018-226920.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:20SR41-2018-2269205111056
Document_SR41-2018-226921.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:20SR41-2018-2269215111056
Document_SR41-2018-226923.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:21SR41-2018-2269235111056
Document_SR41-2018-226924.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:21SR41-2018-2269245111056
Document_SR41-2018-226926.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:22SR41-2018-2269265111056
Document_SR41-2018-226928.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:22SR41-2018-2269285111056
Document_SR41-2018-226929.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:23SR41-2018-2269295111056
Document_SR41-2018-226930.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:23SR41-2018-2269305111056
Document_SR41-2018-227432.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 14:22SR41-2018-2274325220998
Document_SR41-2018-227433.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 14:23SR41-2018-2274335220998
Document_SR41-2018-227435.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:25SR41-2018-2274355220998
Document_SR41-2018-227436.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:26SR41-2018-2274365220998
Document_SR41-2018-227437.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:27SR41-2018-2274375220998
Document_SR41-2018-227438.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:27SR41-2018-2274385220998
Document_SR41-2018-227439.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:28SR41-2018-2274395220998
Document_SR41-2018-227440.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:28SR41-2018-2274405220998
Document_SR41-2018-227441.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:29SR41-2018-2274415220998
Document_SR41-2018-227442.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:29SR41-2018-2274425220998
Document_SR41-2018-227443.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:30SR41-2018-2274435220998
Document_SR41-2018-227444.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:31SR41-2018-2274445220998
Document_SR41-2018-227445.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:31SR41-2018-2274455220998
Document_SR41-2018-227446.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:31SR41-2018-2274465220998
Document_SR41-2018-227447.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:32SR41-2018-2274475220998
Document_SR41-2018-227448.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:32SR41-2018-2274485220998
Document_SR41-2018-227449.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.05.2018 15:33SR41-2018-2274495220998
Document_SR41-2018-227468.pdfОстанати ценовно чувствителни информации30.05.2018 13:48SR41-2018-22746804558669
Document_SR41-2018-227469.pdfОстанати ценовно чувствителни информации30.05.2018 13:59SR41-2018-22746904558669
Document_SR41-2018-227470.pdfОстанати ценовно чувствителни информации30.05.2018 14:01SR41-2018-22747004558669
Document_SR41-2018-227471.pdfОстанати ценовно чувствителни информации30.05.2018 14:02SR41-2018-22747104558669
Document_SR41-2018-227472.pdfОстанати ценовно чувствителни информации30.05.2018 14:03SR41-2018-22747204558669
Document_SR41-2018-227473.pdfОстанати ценовно чувствителни информации30.05.2018 14:04SR41-2018-22747304558669
Document_SR41-2018-227474.pdfОстанати ценовно чувствителни информации30.05.2018 14:07SR41-2018-22747404558669
Document_SR41-2018-227475.pdfОстанати ценовно чувствителни информации30.05.2018 14:09SR41-2018-22747504558669
Document_SR41-2018-227476.pdfОстанати ценовно чувствителни информации30.05.2018 14:11SR41-2018-22747604558669
Document_SR41-2018-227477.pdfОстанати ценовно чувствителни информации30.05.2018 14:13SR41-2018-22747704558669
Document_SR41-2018-227486.pdfОстанати ценовно чувствителни информации31.05.2018 10:22SR41-2018-2274865220998
Document_SR41-2018-227522.pdfОстанати ценовно чувствителни информации04.06.2018 11:18SR41-2018-2275224033531
Document_SR41-2018-227668.docОстанати ценовно чувствителни информации07.06.2018 13:15SR41-2018-2276686350674
Document_SR41-2018-227669.docОстанати ценовно чувствителни информации07.06.2018 13:24SR41-2018-2276696350674
Document_SR41-2018-227670.docОстанати ценовно чувствителни информации07.06.2018 13:26SR41-2018-2276706350674
Document_SR41-2018-227671.docОстанати ценовно чувствителни информации07.06.2018 13:27SR41-2018-2276716350674
Document_SR41-2018-227672.xlsОстанати ценовно чувствителни информации07.06.2018 13:28SR41-2018-2276726350674
Document_SR41-2018-227676.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.06.2018 13:34SR41-2018-2276766350674
Document_SR41-2018-227678.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.06.2018 13:53SR41-2018-2276786350674
Document_SR41-2018-227679.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.06.2018 13:55SR41-2018-2276796350674
Document_SR41-2018-227680.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.06.2018 13:57SR41-2018-2276806350674
Document_SR41-2018-227682.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.06.2018 13:59SR41-2018-2276826350674
Document_SR41-2018-227683.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.06.2018 14:05SR41-2018-2276836350674
Document_SR41-2018-227714.pdfОстанати ценовно чувствителни информации08.06.2018 13:13SR41-2018-22771404558669
Document_SR41-2018-227715.pdfОстанати ценовно чувствителни информации08.06.2018 13:27SR41-2018-22771504558669
Document_SR41-2018-227716.pdfОстанати ценовно чувствителни информации08.06.2018 13:27SR41-2018-22771604558669
Document_SR41-2018-227717.pdfОстанати ценовно чувствителни информации08.06.2018 13:27SR41-2018-22771704558669
Document_SR41-2018-227718.pdfОстанати ценовно чувствителни информации08.06.2018 13:27SR41-2018-22771804558669
Document_SR41-2018-227788.pdfОстанати ценовно чувствителни информации11.06.2018 14:08SR41-2018-2277884033531
Document_SR41-2018-227833.pdfОстанати ценовно чувствителни информации13.06.2018 13:10SR41-2018-2278336350674
Document_SR41-2018-228129.pdfОстанати ценовно чувствителни информации27.06.2018 12:53SR41-2018-2281295111056
Document_SR41-2018-228130.pdfОстанати ценовно чувствителни информации27.06.2018 12:54SR41-2018-2281305111056
Document_SR41-2018-228131.pdfОстанати ценовно чувствителни информации27.06.2018 12:54SR41-2018-2281315111056
Document_SR41-2018-228132.pdfОстанати ценовно чувствителни информации27.06.2018 12:54SR41-2018-2281325111056
Document_SR41-2018-228174.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:02SR41-2018-2281745220998
Document_SR41-2018-228175.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:04SR41-2018-2281755220998
Document_SR41-2018-228176.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:04SR41-2018-2281765220998
Document_SR41-2018-228177.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:05SR41-2018-2281775220998
Document_SR41-2018-228178.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:05SR41-2018-2281785220998
Document_SR41-2018-228179.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:06SR41-2018-2281795220998
Document_SR41-2018-228180.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:07SR41-2018-2281805220998
Document_SR41-2018-228181.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:08SR41-2018-2281815220998
Document_SR41-2018-228182.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:08SR41-2018-2281825220998
Document_SR41-2018-228183.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:09SR41-2018-2281835220998
Document_SR41-2018-228185.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:09SR41-2018-2281855220998
Document_SR41-2018-228186.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:10SR41-2018-2281865220998
Document_SR41-2018-228187.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:10SR41-2018-2281875220998
Document_SR41-2018-228189.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:11SR41-2018-2281895220998
Document_SR41-2018-228190.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.06.2018 14:11SR41-2018-2281905220998
Document_SR41-2018-228198.pdfОстанати ценовно чувствителни информации02.07.2018 11:06SR41-2018-2281984033531
Document_SR41-2018-229175.pdfОстанати ценовно чувствителни информации10.08.2018 13:50SR41-2018-2291755220998
Document_SR41-2018-229176.pdfОстанати ценовно чувствителни информации10.08.2018 13:51SR41-2018-2291765220998
Document_SR41-2018-229177.pdfОстанати ценовно чувствителни информации10.08.2018 13:51SR41-2018-2291775220998
Document_SR41-2018-229178.pdfОстанати ценовно чувствителни информации10.08.2018 13:52SR41-2018-2291785220998
Document_SR41-2018-229234.docxОстанати ценовно чувствителни информации13.08.2018 14:40SR41-2018-2292345111056
Document_SR41-2018-229304.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.08.2018 11:47SR41-2018-2293046350674
Document_SR41-2018-229345.pdfОстанати ценовно чувствителни информации17.08.2018 11:18SR41-2018-2293455613817
Document_SR41-2018-229348.pdfОстанати ценовно чувствителни информации17.08.2018 11:53SR41-2018-2293485613817
Document_SR41-2018-229349.pdfОстанати ценовно чувствителни информации17.08.2018 11:53SR41-2018-2293495613817
Document_SR41-2018-229350.pdfОстанати ценовно чувствителни информации17.08.2018 11:54SR41-2018-2293505613817
Document_SR41-2018-229360.pdfОстанати ценовно чувствителни информации17.08.2018 11:59SR41-2018-2293605613817
Document_SR41-2018-229363.pdfОстанати ценовно чувствителни информации17.08.2018 12:00SR41-2018-2293635613817
Document_SR41-2018-229377.docОстанати ценовно чувствителни информации17.08.2018 14:57SR41-2018-2293776350674
Document_SR41-2018-229492.pdfОстанати ценовно чувствителни информации21.08.2018 14:52SR41-2018-2294925111056
Document_SR41-2018-229618.pdfОстанати ценовно чувствителни информации27.08.2018 09:15SR41-2018-2296185111056
Document_SR41-2018-229619.pdfОстанати ценовно чувствителни информации27.08.2018 09:15SR41-2018-2296195111056
Document_SR41-2018-229620.pdfОстанати ценовно чувствителни информации27.08.2018 09:16SR41-2018-2296205111056
Document_SR41-2018-229957.pdfОстанати ценовно чувствителни информации04.09.2018 13:27SR41-2018-2299576350674
Document_SR41-2018-229994.pdfОстанати ценовно чувствителни информации05.09.2018 13:37SR41-2018-2299946350674
Document_SR41-2018-229995.pdfОстанати ценовно чувствителни информации05.09.2018 13:46SR41-2018-2299955111056
Document_SR41-2018-229997.pdfОстанати ценовно чувствителни информации05.09.2018 14:26SR41-2018-2299976350674
Document_SR41-2018-229998.pdfОстанати ценовно чувствителни информации05.09.2018 14:27SR41-2018-2299986350674
Document_SR41-2018-229999.pdfОстанати ценовно чувствителни информации05.09.2018 14:28SR41-2018-2299996350674
Document_SR41-2018-240840.pdfОстанати ценовно чувствителни информации12.10.2018 15:10SR41-2018-2408405111056
Document_SR41-2018-240874.pdfОстанати ценовно чувствителни информации15.10.2018 10:51SR41-2018-2408746350674
Document_SR41-2018-240878.pdfОстанати ценовно чувствителни информации15.10.2018 10:55SR41-2018-2408786350674
Document_SR41-2018-240881.pdfОстанати ценовно чувствителни информации15.10.2018 10:59SR41-2018-2408816350674
Document_SR41-2018-241604.docxОстанати ценовно чувствителни информации12.11.2018 14:08SR41-2018-2416045613817
Document_SR41-2018-241605.pdfОстанати ценовно чувствителни информации12.11.2018 14:09SR41-2018-2416055613817
Document_SR41-2018-241606.docxОстанати ценовно чувствителни информации12.11.2018 14:11SR41-2018-2416065613817
Document_SR41-2018-241607.docxОстанати ценовно чувствителни информации12.11.2018 14:12SR41-2018-2416075613817
Document_SR41-2018-241608.docxОстанати ценовно чувствителни информации12.11.2018 14:13SR41-2018-2416085613817
Document_SR41-2018-241609.docxОстанати ценовно чувствителни информации12.11.2018 14:13SR41-2018-2416095613817
Document_SR41-2018-241610.docxОстанати ценовно чувствителни информации12.11.2018 14:14SR41-2018-2416105613817
Document_SR41-2018-241611.docxОстанати ценовно чувствителни информации12.11.2018 14:18SR41-2018-2416115613817
Document_SR41-2018-241612.docxОстанати ценовно чувствителни информации12.11.2018 14:19SR41-2018-2416125613817
Document_SR41-2018-241613.docxОстанати ценовно чувствителни информации12.11.2018 14:19SR41-2018-2416135613817
Document_SR41-2018-241627.pdfОстанати ценовно чувствителни информации12.11.2018 16:24SR41-2018-2416275613817
Document_SR41-2018-241707.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.11.2018 13:25SR41-2018-2417076350674
Document_SR41-2018-241801.pdfОстанати ценовно чувствителни информации21.11.2018 16:22SR41-2018-2418015111056
Document_SR41-2018-242058.pdfОстанати ценовно чувствителни информации04.12.2018 14:30SR41-2018-2420586350674
Document_SR41-2018-242059.pdfОстанати ценовно чувствителни информации04.12.2018 14:31SR41-2018-2420596350674
Document_SR50-2018-229248.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина13.08.2018 15:02SR50-2018-2292485111056
Document_SR50-2018-229970.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина04.09.2018 15:30SR50-2018-22997004558669
Document_AR60-2017-214880.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина21.02.2018 09:52AR60-2017-2148805111056
Document_AR60-2017-215185.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина02.03.2018 09:39AR60-2017-21518504558669
Document_SR64-2018-228974.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Биланс на успех - Природа на трошоци02.08.2018 13:18SR64-2018-2289744033531
Document_SR65-2018-228973.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Биланс на состојба - Природа на трошоци02.08.2018 12:56SR65-2018-2289734033531
Document_SR66-2018-228976.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Промена во главнина - Природа на трошоци02.08.2018 14:05SR66-2018-2289764033531
Document_AR68-2017-225565.xlsxГодишен извештај од АДПОИ останати - Биланс на успех - Природа на трошоци17.03.2018 15:04AR68-2017-2255654033531
Document_AR69-2017-225564.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Биланс на состојба - Природа на трошоци17.03.2018 14:19AR69-2017-2255644033531
Document_AR70-2017-225567.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Промена во главнина - Природа на трошоци17.03.2018 16:02AR70-2017-2255674033531