Учесници и регистри

Document_AR75-2018-243712.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек15.02.2019 14:45AR75-2018-2437125111056
Document_AR76-2018-243714.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка15.02.2019 15:10AR76-2018-2437145111056
Document_AR84-2018-243708.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба15.02.2019 14:27AR84-2018-2437085111056
Document_AR87-2018-243709.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех15.02.2019 14:28AR87-2018-2437095111056
Document_SR41-2019-243713.docxОстанати ценовно чувствителни информации15.02.2019 14:49SR41-2019-2437135111056
Document_AR60-2018-243710.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина15.02.2019 14:33AR60-2018-2437105111056