Учесници и регистри

Document_AR73-2017-225566.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Паричен тек17.03.2018 15:35AR73-2017-2255664033531
Document_AR75-2017-214932.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек21.02.2018 14:34AR75-2017-2149325111056
Document_AR75-2017-215181.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек01.03.2018 15:12AR75-2017-21518104558669
Document_AR75-2017-225549.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек16.03.2018 12:19AR75-2017-2255496350674
Document_AR76-2017-215175.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка01.03.2018 14:20AR76-2017-21517504558669
Document_AR76-2017-225845.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка30.03.2018 12:38AR76-2017-2258456350674
Document_AR84-2017-214878.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба21.02.2018 09:50AR84-2017-2148785111056
Document_AR84-2017-215157.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба01.03.2018 11:09AR84-2017-21515704558669
Document_AR84-2017-225850.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба30.03.2018 12:47AR84-2017-2258506350674
Document_AR87-2017-214879.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех21.02.2018 09:51AR87-2017-2148795111056
Document_AR87-2017-215174.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех01.03.2018 14:19AR87-2017-21517404558669
Document_AR87-2017-225844.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех30.03.2018 12:27AR87-2017-2258446350674
Document_SR41-2018-204227.pdfОстанати ценовно чувствителни информации23.01.2018 14:35SR41-2018-20422704558669
Document_SR41-2018-214731.docxОстанати ценовно чувствителни информации16.02.2018 15:04SR41-2018-2147315111056
Document_SR41-2018-215199.docОстанати ценовно чувствителни информации02.03.2018 12:33SR41-2018-2151995111056
Document_SR41-2018-225361.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.03.2018 14:44SR41-2018-22536104558669
Document_SR41-2018-226683.pdfОстанати ценовно чувствителни информации27.04.2018 16:12SR41-2018-22668304558669
Document_SR41-2018-226915.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:16SR41-2018-2269155111056
Document_SR41-2018-226916.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:17SR41-2018-2269165111056
Document_SR41-2018-226917.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:18SR41-2018-2269175111056
Document_SR41-2018-226918.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:18SR41-2018-2269185111056
Document_SR41-2018-226919.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:19SR41-2018-2269195111056
Document_SR41-2018-226920.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:20SR41-2018-2269205111056
Document_SR41-2018-226921.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:20SR41-2018-2269215111056
Document_SR41-2018-226923.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:21SR41-2018-2269235111056
Document_SR41-2018-226924.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:21SR41-2018-2269245111056
Document_SR41-2018-226926.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:22SR41-2018-2269265111056
Document_SR41-2018-226928.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:22SR41-2018-2269285111056
Document_SR41-2018-226929.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:23SR41-2018-2269295111056
Document_SR41-2018-226930.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2018 15:23SR41-2018-2269305111056
Document_AR60-2017-214880.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина21.02.2018 09:52AR60-2017-2148805111056
Document_AR60-2017-215185.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина02.03.2018 09:39AR60-2017-21518504558669
Document_AR68-2017-225565.xlsxГодишен извештај од АДПОИ останати - Биланс на успех - Природа на трошоци17.03.2018 15:04AR68-2017-2255654033531
Document_AR69-2017-225564.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Биланс на состојба - Природа на трошоци17.03.2018 14:19AR69-2017-2255644033531
Document_AR70-2017-225567.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Промена во главнина - Природа на трошоци17.03.2018 16:02AR70-2017-2255674033531