Учесници и регистри

Document_AR73-2018-244506.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Паричен тек12.03.2019 11:43AR73-2018-2445064033531
Document_AR75-2018-243712.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек15.02.2019 14:45AR75-2018-2437125111056
Document_AR75-2018-244348.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек06.03.2019 11:13AR75-2018-24434804558669
Document_AR75-2018-244940.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек02.04.2019 11:05AR75-2018-2449406350674
Document_AR76-2018-243714.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка15.02.2019 15:10AR76-2018-2437145111056
Document_AR76-2018-244209.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка03.03.2019 10:20AR76-2018-24420904558669
Document_AR76-2018-244941.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка02.04.2019 11:14AR76-2018-2449416350674
Document_AR79-2018-245038.docxГодишен со општи податоци04.04.2019 15:14AR79-2018-2450384033531
Document_AR84-2018-243708.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба15.02.2019 14:27AR84-2018-2437085111056
Document_AR84-2018-244210.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба03.03.2019 10:23AR84-2018-24421004558669
Document_AR84-2018-244938.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба02.04.2019 10:52AR84-2018-2449386350674
Document_AR87-2018-243709.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех15.02.2019 14:28AR87-2018-2437095111056
Document_AR87-2018-244211.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех03.03.2019 10:24AR87-2018-24421104558669
Document_AR87-2018-244936.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех02.04.2019 10:38AR87-2018-2449366350674
Document_SR41-2019-243713.docxОстанати ценовно чувствителни информации15.02.2019 14:49SR41-2019-2437135111056
Document_SR41-2019-244383.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.03.2019 14:00SR41-2019-24438304558669
Document_SR41-2019-244857.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.03.2019 09:45SR41-2019-2448575220998
Document_SR41-2019-244858.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.03.2019 09:46SR41-2019-2448585220998
Document_SR41-2019-244859.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.03.2019 09:46SR41-2019-2448595220998
Document_SR41-2019-244860.pdfОстанати ценовно чувствителни информации29.03.2019 09:47SR41-2019-2448605220998
Document_SR41-2019-244955.docОстанати ценовно чувствителни информации02.04.2019 13:57SR41-2019-2449556350674
Document_SR41-2019-245029.docОстанати ценовно чувствителни информации04.04.2019 13:27SR41-2019-2450296350674
Document_SR41-2019-255337.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.04.2019 16:05SR41-2019-2553374033531
Document_SR41-2019-255568.pdfОстанати ценовно чувствителни информации24.04.2019 10:30SR41-2019-2555686350674
Document_SR41-2019-255569.pdfОстанати ценовно чувствителни информации24.04.2019 10:30SR41-2019-2555696350674
Document_SR41-2019-255570.pdfОстанати ценовно чувствителни информации24.04.2019 10:30SR41-2019-2555706350674
Document_SR41-2019-255571.pdfОстанати ценовно чувствителни информации24.04.2019 10:31SR41-2019-2555716350674
Document_SR41-2019-255572.pdfОстанати ценовно чувствителни информации24.04.2019 10:34SR41-2019-2555726350674
Document_SR41-2019-255573.pdfОстанати ценовно чувствителни информации24.04.2019 10:35SR41-2019-2555736350674
Document_SR41-2019-255574.pdfОстанати ценовно чувствителни информации24.04.2019 10:35SR41-2019-2555746350674
Document_SR41-2019-255575.pdfОстанати ценовно чувствителни информации24.04.2019 10:36SR41-2019-2555756350674
Document_SR41-2019-255576.pdfОстанати ценовно чувствителни информации24.04.2019 10:36SR41-2019-2555766350674
Document_SR41-2019-255577.pdfОстанати ценовно чувствителни информации24.04.2019 10:52SR41-2019-2555776350674
Document_SR41-2019-255578.pdfОстанати ценовно чувствителни информации24.04.2019 10:53SR41-2019-2555786350674
Document_SR41-2019-255579.pdfОстанати ценовно чувствителни информации24.04.2019 10:54SR41-2019-2555796350674
Document_SR41-2019-255786.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.05.2019 09:58SR41-2019-2557865111056
Document_SR41-2019-255787.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.05.2019 10:00SR41-2019-2557875111056
Document_SR41-2019-255794.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.05.2019 10:04SR41-2019-2557945111056
Document_SR41-2019-255796.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.05.2019 10:05SR41-2019-2557965111056
Document_SR41-2019-255798.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.05.2019 10:08SR41-2019-2557985111056
Document_SR41-2019-255799.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.05.2019 10:08SR41-2019-2557995111056
Document_SR41-2019-255801.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.05.2019 10:09SR41-2019-2558015111056
Document_SR41-2019-255803.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.05.2019 10:10SR41-2019-2558035111056
Document_SR41-2019-255805.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.05.2019 10:11SR41-2019-2558055111056
Document_SR41-2019-255806.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.05.2019 10:11SR41-2019-2558065111056
Document_SR41-2019-255807.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.05.2019 10:11SR41-2019-2558075111056
Document_SR41-2019-255836.pdfОстанати ценовно чувствителни информации06.05.2019 13:30SR41-2019-2558365111056
Document_SR41-2019-255878.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.05.2019 10:50SR41-2019-2558785111056
Document_SR41-2019-256102.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:35SR41-2019-25610204558669
Document_SR41-2019-256103.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:39SR41-2019-25610304558669
Document_SR41-2019-256105.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:44SR41-2019-25610504558669
Document_SR41-2019-256106.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:44SR41-2019-25610604558669
Document_SR41-2019-256107.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:45SR41-2019-25610704558669
Document_SR41-2019-256108.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:46SR41-2019-25610804558669
Document_SR41-2019-256109.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:46SR41-2019-25610904558669
Document_SR41-2019-256110.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:47SR41-2019-25611004558669
Document_SR41-2019-256111.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:48SR41-2019-25611104558669
Document_SR41-2019-256112.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:48SR41-2019-25611204558669
Document_SR41-2019-256113.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:49SR41-2019-25611304558669
Document_SR41-2019-256114.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:50SR41-2019-25611404558669
Document_SR41-2019-256115.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:50SR41-2019-25611504558669
Document_SR41-2019-256116.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:51SR41-2019-25611604558669
Document_SR41-2019-256117.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:53SR41-2019-25611704558669
Document_SR41-2019-256118.pdfОстанати ценовно чувствителни информации16.05.2019 09:53SR41-2019-25611804558669
Document_AR60-2018-243710.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина15.02.2019 14:33AR60-2018-2437105111056
Document_AR60-2018-244212.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина03.03.2019 10:27AR60-2018-24421204558669
Document_AR68-2018-244504.xlsxГодишен извештај од АДПОИ останати - Биланс на успех - Природа на трошоци12.03.2019 11:26AR68-2018-2445044033531
Document_AR69-2018-244494.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Биланс на состојба - Природа на трошоци12.03.2019 10:51AR69-2018-2444944033531
Document_AR70-2018-244507.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Промена во главнина - Природа на трошоци12.03.2019 11:51AR70-2018-2445074033531