Вести, говори и интервјуа

Publikacii placeholder

Програма за работа на КХВ за 2018 година

Publikacii placeholder

Правилник за внатрешна организациона поставеност и систематизација на работни места во Комисијата за хартии од вредност на РМ

слика крушево.JPG

РАБОТИЛНИЦА: Погледи кон иднината, со искуства од минатото, пазарот на хартии од вредност во 2018

finansiska edukacija-slika 11.jpg

Со финансиската едукација, граѓаните до здрави одлуки и поквалитетно живеење

Beti -koneferencija ohrid.jpg

Обраќање на Претседателот на Комисија за хартии од вредност на РМ М-р Елизабета Чингаровска на Годишна конференција на берза 21.04.2017 година-Охрид

Ивана.jpg

КХВ ја одбележува Глобалната недела на парите

SAS_2362.JPG

Говор на Претседателот на КХВ на работилницата :Environmental Social and Governance Standards - Challenges and Benefits

Претседателот на КХВ Чингаровска на работилницата организирана од ИФЦ

Маврово Слика.JPG

Работилница- Состојби и предизвици на македонскиот пазар на хартии од вредност

Image-1.jpg

ЗАЈАКНАТА РЕГИОНАЛНАТА КООРДИНАЦИЈА ЗА САНКЦИОНИРАЊЕ НА ПАЗАРНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ И ИНСАЈДЕРСКОТО ТРГУВАЊЕ

fxlider-logo1.png

Предупредување до инвеститорите: FX LIDER не е под надзор на КХВ

getFile (4).jpg

Претседателот на КХВ Елизабета Чингаровска се обрати на Завршната конференција на Проект со ЕУ

Принципите на работење на КХВ, не мотивираат да се усогласиме и да ги имплементираме релевантните ЕУ Директиви и да донесеме подобри закони, со што овластените пазарни учесници ќе можат да ги планираат активностите однапред рече Претседателот на КХВ...

getFile (5).jpg

Панел:Европската перспектива на пазарите на капитал во регионот

Сите пазари на капитал во регионот се соочуваат со ниска ликвидност, но имаат потенцијал за раст беше констатирано на Панелот..

getFile (3).jpg

Претседателката на КХВ Чингаровска се обрати на Годишната берзанска конференција

Пазар, со нови финансиски инструменти и услуги и со поефикасна алокација на капиталот, треба да биде визијата за долгорочен развој на македонскиот пазар на хартии од вредност рече Претседателката на КХВ М-р Елизабета Чингаровска...

getFile (2).jpg

КХВ продолжи со едукација на средношколците

Одбележувањето на Глобалната недела на пари според Чингаровска потврдува дека активностите за финансиска eдукација на најмладите не застануваат овде...

getFile (1).jpg

Претседателот на КХВ Елизабета Чингаровска учествуваше на Европскиот регионален Комитет на IOSCO

Регионални тела за соработка, размена на податоци и информации врз основа на Мултилатералниот Меморандум за соработка се некои од темите на кои се дискутираше на Европскиот Регионален Комитет на IOSCO во Стокхолм...

Започнува Првата обука за корпоративни секретари

Целта на обуката е преку едукација на внатрешните правни советници во компаниите од страна на домашни и на странски експерти да се унапреди квалитетот на корпоративното управување и да се почитуваат постојните корпоративни правила и политики...

getFile (15).jpg

КХВ НА ЗАЕДНИЧКА МАСА СО БРОКЕРСКАТА И ФОНДОВСКАТА ИНДУСТРИЈА

Работилница:Пазар на капитал-состојби,предизвици и перспективи

getFile (16).jpg

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КХВ ЧИНГАРОВСКА НА РАБОТНА СРЕДБА СО БУГАРСКАТА КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Македонската и Бугарската Комисија го поддржуваат проектот за регионално поврзување на берзите и заеднички ќе ги преземат сите активности за негова реализација од аспект на регулатори....

getFile (14).jpg

КХВ ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА ТИРАНА

Комисија за хартии од вредност на Република Македонија и Агенцијата за регулирање на финансискиот пазар во Република Албанија ја продлабочуваат соработката...

getFile (13).jpg

ПРЕКУ ВОДИЧ ДО ЕДУКАЦИЈА НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ЗА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

КХВ, ИФЦ И СЕЦО изработија Водич кој има за цел да го подигне знаењето на средношколците за пазарот на хартии од вредност и неговото функционирање...

getFile (1).png

НОВА СОФТВЕРСКА ПЛАТФОРМА ЗА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ

Европската банка за обнова и развој и Комисијата за хартии од вредност заеднички го поттикнуваат развојот на пазарот на капитал во Македонија, со иновативни проекти кои ќе ги зајакнат регулативните рамки и ќе го подобрат квалитетот на супервизија...

getFile (12).jpg

СРЕДБА НА КХВ СО БЕРЗАНСКАТА И ФОНДОВСКАТА ИНДУСТРИЈА ВО БИТОЛА

На заедничка маса, Комисијата за хартии од вредност на РМ, берзанската и фондовската индустрија отворено дискутираа за состојбите на македонскиот пазар на хартии од вредност и за идните чекори...

ДОГОВОРЕНА СОРАБОТКА МЕЃУ КОМИСИИТЕ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА МАКЕДОНИЈА И ТУРЦИЈА

За тоа како да се подобри ликвидноста и да се зголеми бројот на инвеститори, македонскиот пазар на хартии од вредност ќе црпи искуства од еден од најголемите пазари во регионот - Истанбулската берза, која се смета за најголем пазар во евроазискиот регион.

Publikacii placeholder

Интервју за Економија и Бизнис

getFile (10).jpg

КОНФЕРЕНЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ПАЗАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 2014

На 16 мај во Скопје во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, Македонската берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје се одржа „Конференција на македонскиот пазар на хартии од вредност“

getFile (9).jpg

КХВ ОБУЧУВАШЕ СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

КХВ и Академијата на судии и јавни обвинители организираа тркалезна маса: ,,Кривични дела поврзани со хартии од вредност,,

getFile (8).jpg

,,ГЛОБАЛНАТА НЕДЕЛА НА ПАРИ,, ОДБЕЛЕЖАНА И ВО ВЕЛЕС

Во рамките на одбележувањето на „Глобалната недела на парите“ КХВ одржа едукативно предавање во велешкото економско училиште „Јовче Тесличков“...

getFile (7).jpg

КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РМ - ДЕЛ ОД ГЛОБАЛНАТА НЕДЕЛА НА ПАРИ

Во присуство на Вицепремиерот и министер за финансии, Гувернерот на НБРМ,Претседателот на КХВ, Претседателот на Советот на експерти на МАПАС и Претседателот на Советот на експерти на АСО стартуваше Глобалната недела на пари во Република Македонија...

getFile (6).jpg

ДЕБАТА: ЗОШТО НЕМА ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ?

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ,Македонската берза АД Скопје и Институтот на овластени ревизори на 19 февруари,2014 година во Скопје организираа тркалезна маса

getFile (5).jpg

РЕГУЛАТОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА ФИНАНСИСКА ЕДУКАЦИЈА

Преку финансиска едукација и писменост,граѓаните ќе можат да направат правилен и здрав избор на финансиските производи, а со тоа ќе се придонесе и за постабилен и сигурен финансиски систем во државата...

getFile (4).jpg

СЕМИНАР: “ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ВО МАКЕДОНИЈА – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ја собра на заедничка маса берзанската индустрија со цел отворено да се дискутира за состојбите на македонскиот пазар на хартии од вредност...

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕОБРАЗБА НА ДРУШТВАТА СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ВО АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА

Комисијата за хартии од вредност, Стопанската комора на Македонија,ИФЦ, СЕКО и Институтот на директори организираа работилница насловена „Зошто и како вашето друштво со ограничена одговорност да го преобразите во акционерско друштво...

getFile (2).jpg

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КХВ ЧИНГАРОВСКА УЧЕСТВУВАШЕ НА 38-МА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА IOSCO ВО ЛУКСЕMБУРГ

Предизвиците на супервизорските тела и како да се утврди соодветеното ниво на регулација и заштита на инвеститорите беше тема на еден од Панелите на Годишната конференција на IOSCO...

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КХВ ЧИНГАРОВСКА УЧЕСТВУВАШЕ НА МИЛОЧЕРСКИ РАЗВОЕН ФОРУМ

,,Финансиска писменост,, е панел дискусијата на која учествуваше Претседателот на КХВ...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ КХВ И СУНР

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и Советот за унапредување и надзор на ревизијата потпишаа Меморандум за соработка.

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ КХВ И УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и Управата за водење на матичните книги потпишаа Меморандум за соработка

КХВ ЌЕ РАЗМЕНУВА ИНФОРМАЦИИ СО РЕГУЛАТОРИТЕ НА 28 ЗЕМЈИ -ЧЛЕНКИ НА ЕУ

КХВ и регулаторите на 28 земји членки на ЕУ преку ESMA потпишаа Меморандум за размена на информации...

getFile.png

ЗАЕДНИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА КХВ, БЕРЗАТА И ДЕПОЗИТАРОТ

Перспективите на македонскиот пазар на хартии од вредност во светлина на актуелните економски состојби на домашно и светско ниво

getFile.jpg

РАБОТИЛНИЦА: „ШТО ЗНАЧИ И ШТО ЌЕ ДОНЕСЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА КОТАЦИЈА?“

Преку повеќе информации до раздвижен пазар на хартии од вредност - ова беше една од главните пораки што произлезе од Работилницата посветена на задолжителната котација...

Publikacii placeholder

Интервју за Утрински весник

Publikacii placeholder

Интервју за Капитал

Publikacii placeholder

Промоција на Прирачник за издавање на хартии од вредност

Publikacii placeholder

Интервју за Капитал

Publikacii placeholder

Проект за електронско доставување на податоци

Publikacii placeholder

Интервју за Форум

Publikacii placeholder

Изјава за Фокус

SAS_2362.JPG

Говор на Претседателот на КХВ М-р Елизабета Чингаровска на работилницата:Environmental. social and governance standards in the Macedonian corporate governance code for joint stock companies-Challenges and benefits

Сортирајте по:

Слободен пристап до информации

Обрасци:

 • Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

 • Габриела Јовева Ѓуровска
  Координатор за односи со јавност

 • Контакт телефони:
  (02)3244-670
  (02)3244-676

 • Електронска пошта:
  кhv@sec.gov.mk
  gabriela@sec.gov.mk