Закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва (Службен весник на РМ бр.154/2015)

ZPAD_2.pdf