Закон за дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва (Службен весник на РМ бр.166/2014)

ZPAD_3.pdf