Закон за преземање на акционерски друштва (Службен весник на РМ бр.69/2013)

ZPAD_5.pdf