Контакт лице задолжено за информации од јавен карактер

Контакт од офицерот за заштита на лични податоци

Контакт лице задолжено за комуникација со граѓани со различни способности

Контакт лице задолжено за прием на пријави од укажувачи

Контакт


Адреса

ул.Македонија бр. 25, Палата “Лазар Поп Трајков”, кат 4, 1000 Скопје

Тел:

(02) 3244-670

Факс:

(02) 3244-671

E-mail:

khv@sec.gov.mk

Контактирајте Нè


Назив
Е-маил
Предмет
Содржина на коментар

Трансакциски сметки на КХВ

УНИ Банка АД Скопје
240-010001582535
НЛБ Банка АД Скопје
210-0444346201-73
Стопанска Банка АД Скопје
200-0000122022-04
Комерцијална Банка АД Скопје
300-0000020097-79
ТТК Банка АД Скопје
290-1000000959-79
Централна Кооперативна Банка АД Скопје
320-1000023805-75
Халк Банка АД Скопје
270-0444346201-80